Hagens Plantskola AB


Vi producerar park- och alléträd samt zonmässigt kräsna växter.

Hagens Plantskola bedriver odling och partihandel med vedartade växter till främst anläggningsbranschen. Den egna odlingen av park- och alléträd breder

ut sig över mer än 10 hektar. I odlingen finns park- och alléträd i ca 300 sorter. Plantskolan är belägen vid Vätterns strand söder om Hjo i Västergötland.I vår växtlista hittar ni arter vi odlar själva.Läget vid Vättern har en utjämnande effekt på växternas avmognadsprocess. Jordarna är lätta vilket gynnar en god rotutveckling. Sen en tid utvecklar vi sortimentet mot ökad andel parkväxter. Hagens Plantskola är ett familjeföretag som startades 1998.

Kontakta oss gärna per telefon!


 • Familjen Montalba
 • Fredrik
  Clara
  Gabriel


 • Hagens Plantskola AB
  Hagens Gård 1
  544 94 Hjo