Välkommen till
Hagens Plantskolas hemsida

Hagens plantskola har en odling av park- och alléträd.
Utöver detta så har vi partihandel av växter.
Hagens plantskola är belägen söder om Hjo. 
Första inplantering skedde 1998, och 
försäljningen startade våren 2001. Vår specialitet
är park- och alléträd, framförallt större
växter som odlas med större odlingsavstånd.
Är ni intresserade av mer information,
kontakta oss.

med vänlig hälsning

 Fredrik Montalba med familj

 

Save